joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Výsledky: Vektory

 

 

- Zobraziť výsledok príkladu:

 

 

 

 

 

1.

 

 

Vektory - Príklad 1 - Výsledky

 

 

2.

 

 

Vektory - Príklad 2 - Výsledky

 

 

3.

 

 

Vektory - Príklad 3 - Výsledky

 

 

4.

 

 

Vektory - Príklad 4 - Výsledky

 

 

5.

 

 

Vektory - Príklad 5 - Výsledky

 

 

6.

 

 

Vektory - Príklad 6 - Výsledky

 

 

7.

 

 

Vektory - Príklad 7 - Výsledky

 

 

8.

 

 

Vektory - Príklad 8 - Výsledky

 

 

9.

 

 

Vektory - Príklad 9 - Výsledky

 

 

10. u1 = ( 12 ; –9 ); u2 = ( –12 ; 9 )

 

11. skalárny súčin vektorov AC a BC je rovný 0, sú teda na seba kolmé a preto trojuholník ABC je pravouhlý;
o = 60; S = 150; α = 36°52'; β = 53°08'; γ = 90°

 

12.

 

 

Vektory - Príklad 12 - Výsledky

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Priamka a rovina

- Vzájomná poloha priamok a rovín

- Kužeľosečky

- Matice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.