joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Výsledky: Trojuholník a jeho vlastnosti

 

 

- Zobraziť výsledok príkladu:


 

 

 

 

 

1. o = 12 cm; S = odmocnina zo 48 = 6,93 cm2; α = β = γ = 60°; α' = β' = γ' = 120°

 

2. α = β = 43°30'; γ = 93°

 

3. 6 cm

 

4. 45°

 

5. a = 3 dm; b = 4 dm; α = 36°52'; β = 53°08'

 

6. b = odmocnina zo 136 = 11,66 cm; tb = odmocnina zo 106 = 10,3 cm

 

7. a) v = 8,31 m
b) α = 77°46'

 

8. | MN | = 2( 6 +odmocnina zo 6) = 16,9 cm

 

9. a = b = 16 cm; c = 28 cm

 

10. | ACD | = 27°

 

11. α = 108°; β = 54°; γ = 18°

 

12. a = 15 cm; b = 22 cm; c = 17 cm; α = 42°54'; β = 86°38'; γ = 50°29'

 

13. α = 45°; β = 60°; γ = 75°; b = odmocnina z troch = 1,73; c = 1,93

 

14. v = 325,7 m

 

15. d = 14,6 m

 

16. γ = 61°03'; a = 30,28; b = 35,87; c = 33,94

 

17. o = 3 + odmocnina z troch = 4,73; S = (odmocnina z troch)/2 = 0,87

 

18. a = 18,41 cm; b = 14,86 cm; c = 6,51 cm

 

19. b = 15,24; c = 10,66; α = 32°04'; γ = 42°21'

 

20. S = 3,85

 

21. áno, γ = 91°18' > 90°

 

22. a = 20,86; b = 55,31; c = 68,06; γ = 119°32'

 

23. 105,16 N

 

24. u1 = 12,54 cm; u2 = 7,14 cm

 

25. a = odmocnina z (1008/5) = 14,2; b = odmocnina z (468/5) = 9,67; c = odmocnina z (1476/5) = 17,18

 

26. Trojuholník je pravouhlý.

 

27. r = 3

 

28. r = 17 cm

 

29. a = 13; v = 120/13 = 9,23; e = 10; f = 24

 

30. b = 15/4 = 3,75; c = 25/4 = 6,25

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Obvod a obsah rovinných útvarov

- Objem a povrch telies

- Goniometria a Trigonometria

- Konštrukčné úlohy

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.