joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Výsledky: Slovné úlohy na nerovnice a na sústavy nerovníc

 

 

- Zobraziť výsledok príkladu:

 

 

 

 

 

1. Hľadané celé číslo je y = 33.

 

2. Turisti môžu doplávať najviac do vzdialenosti 60 km od miesta A.

 

3. x{1;2;3;4}

 

4. x{14;25;36;47;58}

 

5. Aby mal Tomáš na vysvedčení dvojku, musí teraz dostať po sebe jednotku minimálne 2x a nanajvýš 7x.

 

6. x{51;62;73}

 

7. Turista išiel rýchlejšie ako 4 km/h a pomalšie ako 5 km/h.

 

8. x{21;32;43}

 

9. Hľadaný zlomok je{(t–1)/2t; t patrí do (39/5;13)}.

 

10. Traktorista má podľa plánu denne zorať viac ako22/3ha, avšak najviac 8 ha.

 

11. Daná odvesna pravouhlého trojuholníka musí byť dlhšia ako 8 cm.

 

12. m patrí do <–1/3;–1/5>

 

13. Primiešaný 10 l roztok musí byť aspoň 69,2 % a nanajvýš 87,2 %.

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Slovné úlohy na rovnice

- Slovné úlohy na premeny jednotiek

- Slovné úlohy na matice

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Sústavy rovníc a nerovníc

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Iracionálne rovnice a nerovnice

- Exponenciálne rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

- Komplexné čísla a rovnice

- Maticové rovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.