joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Výsledky: Slovné úlohy na matice

 

 

- Zobraziť výsledok príkladu:

 

 

 

 

 

1. Na kúpalisku je 500 mužov, 1000 žien a 4000 detí.

 

2. Strany trojuholníka sú dlhé 43 cm, 65 cm a 54 cm.

 

3. Rozmery kvádra sú 9 cm, 12 cm a 15 cm.

 

4. Hľadané číslo je 1793.

 

5. Mosadzný valec obsahuje 4,806 kg medi a 1,491 kg zinku.

 

6. Musíme použiť 225 kg zliatiny B, čím získame 255 kg zliatiny A.

 

7. Voda v nádobách má teplotu 26°C a 76°C.

 

8. Potrebujeme 23,077 gramov 80% roztoku a 76,923 gramov 54% roztoku.

 

9. Potrebujeme 10 litrov 30% roztoku a 15 litrov 50% roztoku.

 

10. 1323 g kyseliny sírovej obsahuje 27 g vodíka, 432 g síry a 864 g kyslíka.

 

11. 100 kg FeS obsahuje 63,64 kg železa a 36,36 kg síry.

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Slovné úlohy na rovnice

- Slovné úlohy na nerovnice

- Slovné úlohy na premeny jednotiek

- Základné operácie s maticami

- Inverzná matica

- Hodnosť matice

- Determinant matice

- Maticové rovnice

- Sústavy rovníc riešené maticami

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.