joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Výsledky: Obvod a obsah rovinných útvarov

 

 

- Zobraziť výsledok príkladu:


 

 

 

 

 

1. o = 11,88 m; S = 8,82 m2

 

2. S = 116,46 cm2

 

3. o = 48.odmocnina z piatich = 107,33 m; S = 640 m2

 

4. 117,36 m2

 

5. a = 0,4 m; b = 1 m

 

6. o = 13,6 m

 

7. u2 = odmocnina z 1840 = 42,9 dm

 

8. S = 69,98 cm2

 

9. v = 25 mm

 

10. v = 38,25 mm; u = 98,71 mm; S = 3 480,68 mm2

 

11. S = 529,2 m2; o = 191,5 m

 

12. a = b = 142 m; c = 190 m; S = 10 026,44 m2

 

13. 16 %

 

14. o = 8(2+odmocnina z dvoch) = 27,31 cm

 

15. S = 36.odmocnina z troch = 62,35 dm2

 

16. α = 29°50'; β = 134°43'; γ = 15°27'; S = 37,31 cm2

 

17. o = 34,4; S = 43,2; α = 32°04'; γ = 42°21'

 

18. a = 20,86; b = 55,31; c = 68,06; γ = 119°32'

 

19. u1 = 12,54 cm; u2 = 7,14 cm

 

20. S = 32.odmocnina z troch = 55,43 cm2

 

21. a = 4.odmocnina z troch = 6,93 cm; S = 72.odmocnina z troch = 124,71 cm2

 

22. o = 30π = 94,2 cm

 

23. S = 225π = 706,14 dm2

 

24. S = 32(π–2) = 36,53 cm2

 

25. S = 12π = 37,7 cm2

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Objem a povrch telies

- Trojuholník a jeho vlastnosti

- Goniometria a Trigonometria

- Konštrukčné úlohy

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.