joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Výsledky: Analytické vyjadrenie priamky a roviny

 

 

- Zobraziť výsledok príkladu:

 

 

 

 

 

1.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 1 - Výsledky

 

 

2.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 2 - Výsledky

 

 

3.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 3 - Výsledky

 

 

4.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 4 - Výsledky

 

 

5.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 5 - Výsledky

 

 

6.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 6 - Výsledky

 

 

7.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 7 - Výsledky

 

 

8.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 8 - Výsledky

 

 

9.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 9 - Výsledky

 

 

10.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 10 - Výsledky

 

 

11.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 11 - Výsledky

 

 

12.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 12 - Výsledky

 

 

13. oAB : 4x + 5y – 33 = 0; oAC : 7x – 4y + 6 = 0; oBC : x – 3y + 30 = 0

 

14. Body C a D ležia na priamke AB, a preto body A, B, C, D ležia na jednej priamke
parametrická rovnica: x = 3 – 4t; y = 4 – 2t; tR
všeobecná rovnica: x – 2y + 5 = 0
smernicový tvar rovnice: y = 0,5x + 2,5

 

15.

 

 

Analytické vyjadrenie priamky a roviny - Príklad 15 - Výsledky

 

 

16. p: x = 2 + t; y = –1 – t; z = 2 + t; tR

 

17. parametrická rovnica: x = –4 + 2t + 3s; y = t – 4s; z = 2 – t – 3s; s,tR
všeobecná rovnica: 7x – 3y + 11z + 6 = 0

 

18. α : x – 2y + 5z – 20 = 0

 

19. σ : x – 2y + 2z + 3 = 0

 

20. BCV : 3y + z – 12 = 0

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Vektory

- Vzájomná poloha priamok a rovín

- Kužeľosečky

- Matice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.