joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Vyšetrovanie priebehu funkcie

 

 

 

 

1. Vyšetri priebeh funkcie, nakresli graf funkcie a urči vlastnosti funkcie :
(definičný obor funkcie, obor hodnôt funkcie, funkcia je/nie je prostá, je/nie je spojitá, párna/nepárna funkcia, je/nie je periodická, neohraničená/ohraničená zdola/zhora, súradnice priesečníkov so súradnicovými osami, asymptota funkcie bez smernice/so smernicou, lokálne extrémy funkcie - lokálne minimum a lokálne maximum, monotónnosť - rastúca/klesajúca funkcia, stacionárne body, konvexnosť - konvexná/konkávna funkcia, inflexné body)

 

Vyšetrovanie priebehu funkcie - Príklad 1 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Definičný obor funkcie

- Párnosť a nepárnosť funkcie

- Spojitosť funkcie

- Lokálne extrémy funkcie

- Monotónnosť funkcie

- Konvexnosť a konkávnosť funkcie

- Graf funkcie

- Priesečníky grafu funkcie s osami

- Asymptoty grafu funkcie

- Dotyčnica ku grafu funkcie

- Inverzná funkcia

- Lineárna funkcia

- Lineárna lomená funkcia

- Kvadratická funkcia

- Mocninová a Odmocninová funkcia

- Exponenciálna funkcia

- Logaritmická funkcia

- Goniometrické funkcie

- Limita funkcie

- Derivácia funkcie

- Neurčitý Integrál funkcie

- Určitý Integrál funkcie

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.