joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Objem a povrch telies

 

 

 

 

1. Urči objem a povrch kocky, ak obsah jednej jej steny je 40 cm2.

 

2. Urči objem a povrch kocky, ak poznáš dĺžku jej telesovej uhlopriečky u = 216 cm.

 

3. Pravidelný štvorboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a bočnú hranu h = 18,2 cm dlhú. Vypočítaj jeho objem a povrch.

 

4. Vypočítaj objem a povrch trojbokého kolmého hranola s podstavou pravouhlého trojuholníka, ak dĺžky odvesien základne sú 7,2 cm a 4,7 cm, výška hranola je 24 cm.

 

5. Vypočítaj objem a povrch podporného stĺpa tvaru kolmého štvorbokého hranola, ktorého podstavou je kosoštvorec s uhlopriečkami u1 = 102 cm, u2 = 64 cm. Výška stĺpa je 1,5 m.

 

6. Bazén tvaru kolmého hranola s dnom tvaru rovnoramenného lichobežníka s rozmermi základní lichobežníka 10 m a 18 m a ramenami 7 m je hlboký 2 m. Pri jarnom upratovaní treba vybieliť dno a steny bazéna. Koľko m2 treba vybieliť?

 

7. Váza tvaru valca je 28 cm vysoká. Jej vnútorný priemer d = 1,1 dm. Koľko litrov vody sa do nej zmestí, ak hrúbka dna je 1,5 cm?

 

8. Valcovitá nádoba s priemerom 1,8 m obsahuje 2 000 l vody. Do akej výšky siaha voda?

 

9. Cestný valec má priemer 1,2 m a šírku 180 cm. Koľko m2 cesty urovná, keď sa otočí 35-krát?

 

10. Akú hmotnosť má 1 000 m medeného drôtu s priemerom 5 mm, ak ρ = 8,8 g/cm3 ?

 

11. Vypočítaj objem a povrch pravidelného štvorbokého ihlana, ak hrana podstavy je 45 cm dlhá a výška ihlana je 7 cm.

 

12. Ihlan má podstavu tvaru obdĺžnika s rozmermi a = 6 cm, b = 8 cm. Bočné hrany sú zhodné a ich dĺžka h = 12,5 cm. Vypočítaj povrch ihlana.

 

13. V kocke s dĺžkou hrany 12 dm máme vpísaný ihlan s vrcholom v strede hornej steny kocky. Vypočítaj objem a povrch tohto ihlana.

 

14. Koľko litrov vzduchu je pod strechou hradnej veže, ktorá má tvar pravidelného šesťbokého ihlana s hranou podstavy dĺžky 3,6 m a výškou 2,5 m, keď počítame, že podporné stĺpy zaberajú asi 7% objemu priestoru pod strechou?

 

15. Rotačný kužeľ a rotačný valec majú rovnaký objem 180 cm3 a rovnakú výšku v = 15 cm. Ktoré z týchto dvoch telies má väčší povrch?

 

16. Vypočítaj objem a povrch rotačného kužeľa s polomerom podstavy r = 2,3 dm a výškou v = 46 mm.

 

17. Štyridsať rovnakých dopravných kužeľov s priemerom podstavy d = 36 cm a výškou v = 46 cm máme natrieť zvonka oranžovou farbou (bez podstavy). Koľko eur zaplatíme za farbu, ak na natretie 1 m2 potrebujeme 500 cm3 farby a 1l farby stojí 8 €?

 

18. Miško vymodeloval z plastelíny 15 cm vysoký ihlan s obdĺžnikovou podstavou so stranami podstavy a = 12 cm a b = 8 cm. Janka z tohto ihlana vymodelovala rotačný kužeľ s priemerom podstavy d = 10 cm. Akú výšku mal Jankin kužeľ?

 

19. Konvica vysoká 35 cm má tvar zrezaného ihlana s dĺžkou hrany spodnej štvorcovej podstavy a = 50 cm a s hranami hornej obdĺžnikovej podstavy b1 = 20 cm a b2 = 30 cm. Koľko litrov vody sa do konvice zmestí?

 

20. Jama tvaru zrezaného ihlana s obdĺžnikovými podstavami je hlboká 2 m. Dĺžka a šírka jamy je navrchu 3x1,5 m, dole 1x0,5 m. Na natretie 1m2 jamy je treba 0,25 l zelenej farby. Koľko litrov farby sa na jej natretie použije, ak natierame iba bočné steny a spodnú podstavu?

 

21. Michaela má vo svojej zbierke dve vázy. Prvá váza má tvar kužeľa s priemerom podstavy d = 20 cm; druhá váza má tvar zrezaného kužeľa s priemerom spodnej podstavy d1 = 25 cm a s priemerom hornej podstavy d2 = 15 cm. Do ktorej vázy sa zmestí viac vody, ak výška oboch váz je 0,5 m?

 

22. 20 drevených misiek tvaru zrezaného kužeľa máme natrieť zvonku aj zvnútra lakom na drevo. Na natretie 200 cm2 potrebujeme 0,1 l laku. Koľko litrov laku musíme kúpiť, ak sú misky 25 cm vysoké, dno misky má priemer 20 cm a horná podstava má priemer 30 cm?

 

23. Plynojem má tvar gule s priemerom 14 m. Koľko m3 plynu sa doň vmestí?

 

24. Koľko percent objemu kocky, ktorej hrana je 6 m dlhá, tvorí objem gule vpísanej do tejto kocky?

 

25. Koľko percent povrchu gule s polomerom 12 cm tvorí povrch kocky vpísanej do tejto gule?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Obvod a obsah rovinných útvarov

- Trojuholník a jeho vlastnosti

- Goniometria a Trigonometria

- Metrické vzťahy útvarov v priestore

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.