joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Najmenší spoločný násobok a Najväčší spoločný deliteľ

 

 

 

 

1. Nájdi najväčšieho spoločného deliteľa a najmenší spoločný násobok danej dvojice čísel :

 

Najmenší spoločný násobok a Najväčší spoločný deliteľ - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Nájdi najväčšieho spoločného deliteľa a najmenší spoločný násobok danej trojice čísel :

 

Najmenší spoločný násobok a Najväčší spoločný deliteľ - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Nájdi D(12, 24, 48, 192, 288) a n(12, 24, 48, 192, 288).

 

4. Pri rekonštrukcii vlakovej trate boli vymenené 40-metrové kusy koľajníc za 15-metrové. Aký najkratší úsek koľajovej trate sa dá vymeniť bez rezania koľajníc?

 

5. Majme danú kocku, ktorej dĺžka hrany je prirodzené číslo. Z akého najmenšieho počtu takýchto rovnakých kociek možno vytvoriť kváder s rozmermi 24 cm x 32 cm x 60 cm? Aká dlhá bude hrana týchto kociek?

 

6. Na aké najväčšie množstvo skupiniek možno rozdeliť 90 detí a 24 učiteľov, ak má byť v každej skupinke rovnaký počet detí aj rovnaký počet učiteľov?

 

7. Koľko najmenej štvorčekov má čokoláda, ktorú vieme spravodlivo rozdeliť medzi 5 kamarátov aj medzi 7 kamarátov?

 

8. Koľko najmenej žiakov by muselo byť v triede, aby za sebou dokázali bezo zvyšku nastúpiť v trojstupoch, štvorstupoch, päťstupoch aj v šesťstupoch?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Deliteľnosť prirodzených čísel

- Zlomky a operácie s nimi

- Výrazy so zlomkami

- Lineárna lomená funkcia

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.