joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc

 

 

 

 

1. Vyrieš sústavu dvoch rovníc a urob skúšku :

 

Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Vyrieš sústavu dvoch rovníc, urob skúšku a urči podmienky riešiteľnosti (definičný obor) :

 

Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Vyrieš sústavu troch rovníc a urob skúšku :

 

Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Vyrieš sústavu štyroch rovníc a urob skúšku :

 

Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc - Príklad 4 - Zadanie

 

5. Vyrieš sústavu lineárnej a kvadratickej rovnice :

 

Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc - Príklad 5 - Zadanie

 

6. Vyrieš sústavu nerovníc s jednou neznámou :

 

Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc - Príklad 6 - Zadanie

 

7. Vyrieš sústavu nerovníc s dvoma neznámymi :

 

Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc - Príklad 7 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Lineárna funkcia

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Iracionálne rovnice a nerovnice

- Exponenciálne rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

- Komplexné čísla a rovnice

- Maticové rovnice

- Slovné úlohy na rovnice

- Slovné úlohy na nerovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.