joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Slovné úlohy na rovnice a na sústavy rovníc

 

 

 

 

1. Turisti sú ubytovaní v troch hoteloch. V druhom hoteli je ubytovaných o 8 turistov viac ako v prvom a v treťom o 14 viac ako v druhom. Koľko turistov býva v každom hoteli, ak ich je spolu 258?

 

2. Sestry Janka a Danka majú ušetrených spolu 220 €. Na výlet si chce Janka zobrať pätinu svojich úspor a Danka štvrtinu. Potom budú mať na výlete spolu 50 €. Koľko eur má ušetrených Janka a koľko Danka?

 

3. Čitateľ zlomku je o 2 menší ako menovateľ. Ak čitateľa tohto zlomku zmenšíme o 1 a menovateľa zväčšíme o 3, zlomok sa bude rovnať ¼. Urči tento zlomok.

 

4. Traja natierači majú natrieť most. Prvý by prácu vykonal za 5 dní, druhý za 6 dní a tretí za 7,5 dňa. Za aký čas natrú most, ak budú pracovať spoločne?

 

5. V podniku pracuje 1 440 zamestnancov (mužov aj žien). Za nadpriemerné výsledky dostalo prémie 18,75% všetkých mužov a 22,5% všetkých žien. Prémiami bolo dohromady odmenených 20% zamestnancov. Koľko mužov a koľko žien je zamestnaných v podniku?

 

6. Zo stanice A vyrazil o desiatej hodine osobný vlak rýchlosťou 55 km/h. O jeden a pol hodiny neskôr oproti nemu vyrazil zo stanice B, vzdialenej 360 km od stanice A, rýchlik rýchlosťou 130 km/h. O koľkej hodine a ako ďaleko od stanice A sa obidva vlaky stretnú?

 

7. Dĺžka obdĺžnika je o 12 cm väčšia ako trojnásobok jeho šírky. Obvod je 104 cm. Aké rozmery má obdĺžnik?

 

8. Mestá A a B sú vzdialené 42 km. Z mesta A vyjde chodec rýchlosťou 6 km/h opačným smerom, ako je mesto B. O ½ h neskôr vyjde z B cyklista za chodcom rýchlosťou 24 km/h. Za koľko hodín dobehne cyklista chodcu a v akej vzdialenosti od B?

 

9. Na internáte je ubytovaných 51 žiakov v pätnástich izbách, z ktorých niektoré sú 4-miestne a ostatné 3-miestne. Koľko izieb je na internáte 4-miestnych a koľko 3-miestnych, ak 2 miesta na internáte sú voľné?

 

10. Povrchy dvoch kociek, z ktorých jedna má hranu o 22 cm dlhšiu ako druhá, sa odlišujú o 19272 cm2. Vypočítaj dĺžku hrán oboch kociek.

 

11. Morská voda obsahuje 5% soli. Koľko kg sladkej vody treba priliať do 40 kg morskej vody, aby sa obsah soli znížil na 2% ?

 

12. Vodná nádrž sa naplní prvým prítokom za 1 hodinu 10 minút, druhým za 60 minút. Za koľko minút sa naplní nádrž do polovice obidvoma prítokmi, ak druhý prítok bude otvorený o 12 minút neskôr?

 

13. Jeden traktorista by zoral pole za 15 hodín, druhý traktorista, s výkonnejším strojom, by tú istú prácu urobil za 12 hodín. Za aký čas urobia prácu spoločne, ak druhý začne orbu o 2 hodiny neskoršie ako prvý?

 

14. Otec má 48 rokov, syn 21. Pred koľkými rokmi bol otec 10-krát taký starý ako jeho syn?

 

15. Pri prvej ceste autom sa spotrebovalo 20% benzínu v nádrži. Pri druhej ceste sa spotrebovalo 10% benzínu z množstva, ktoré zostalo po prvej ceste. Po dvoch cestách zostalo v nádrži 9 litrov benzínu. Koľko litrov benzínu bolo na začiatku v nádrži?

 

16. Do dielne zakúpili 40 kusov náradia pre práce na pozemku. Rýle boli po 16 €, motyky po 18 €. Za nákup zaplatili spolu 690 €. Vypočítaj, koľko rýľov a koľko motýk zakúpili.

 

17. Polovica žiakov 9. ročníka chce študovať na stredných priemyselných školách, štvrtina na odborných učilištiach, šestina na gymnáziách a 3 žiaci nechcú ďalej pokračovať v štúdiu. Koľko žiakov je v triede?

 

18. Vypočítaj dĺžku strany štvorca a dĺžky strán obdĺžnika, ktorý má jednu stranu o 5 cm dlhšiu a druhú o 2 cm kratšiu ako je strana štvorca. Obsah obdĺžnika je o 11 cm2 väčší ako obsah štvorca.

 

19. Rýchlik prejde vzdialenosť od východiskovej po konečnú stanicu za 4 h 20 min. Osobný vlak, ktorého priemerná rýchlosť je o 30 km/h menšia, prejde túto vzdialenosť za 7 h 40 min. Aká je rýchlosť rýchlika a aká osobného vlaku?

 

20. V školskej jedálni pre 141 stravníkov majú zakúpiť za 300 € múčniky dvojakého druhu. Lacnejšie múčniky sú po 2 € a drahšie po 2,50 €. Koľko múčnikov z každého druhu musia kúpiť?

 

21. Štvorec a obdĺžnik majú rovnaké obsahy. Dĺžka obdĺžnika je o 9 väčšia a šírka o 6 menšia než strana štvorca. Vypočítaj stranu štvorca.

 

22. Dĺžka pozemku je o 8 m menšia než trojnásobok šírky. Ak zväčšíme šírku o 5% dĺžky a dĺžku zmenšíme o 14% šírky, zväčší sa obvod pozemku o 30 m. Aké sú rozmery pozemku?

 

23. Súčet druhých mocnín dvoch za sebou idúcich prirodzených čísel je 1 201. Urči obidve čísla.

 

24. Obdĺžnik má obvod 28 cm a uhlopriečku dĺžky 10 cm. Urči rozmery obdĺžnika.

 

25. Súčet čitateľa a menovateľa neznámeho zlomku je 49. Pomer tohto zlomku ku prevrátenému zlomku je 9:16. Urči neznámy zlomok.

 

26. Koľko percent povrchu Zeme by zabral povrch Mesiaca, ak polomer Zeme je 6 378 km a polomer Mesiaca je 1 741 km?

 

27. Pravouhlý trojuholník, ktorého odvesny sú v pomere 5:12, má preponu dĺžky 26 cm. Aké dĺžky majú jeho odvesny?

 

28. Predné koleso na voze má obvod 2,1 m, zadné 3,5 m. Akú dĺžku má dráha, na ktorej sa zadné koleso otočí o 2 000 krát menej než predné koleso?

 

29. Pravouhlý trojuholník má preponu 17 cm. Ak zmenšíme obe odvesny o 3 cm, zmenší sa prepona o 4 cm. Urči dĺžky odvesien.

 

30. Ktorý mnohouholník má o 42 uhlopriečok viac ako strán?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Slovné úlohy na nerovnice

- Slovné úlohy na premeny jednotiek

- Slovné úlohy na matice

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Sústavy rovníc a nerovníc

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Iracionálne rovnice a nerovnice

- Exponenciálne rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

- Komplexné čísla a rovnice

- Maticové rovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.