joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Slovné úlohy na nerovnice a na sústavy nerovníc

 

 

 

 

1. Nájdi najväčšie celé číslo, ktoré je riešením nerovnice 1,6 - (3,2 - 0,2y) < 5,1.

 

2. Z miesta A na brehu rieky vyplávali turisti na motorovej loďke v smere toku rieky. Rýchlosť toku rieky je 2 km/h a vlastná rýchlosť loďky je 18 km/h. Do akej vzdialenosti od miesta A môžu turisti plávať, aby plavba netrvala dlhšie ako 3 hodiny?

 

3. Nájdi také prirodzené číslo, o ktorom platí: Ak odčítame od tohto čísla číslo 2 a výsledok vydelíme tromi, dostaneme zlomok, ktorý je menší ako číslo 1. Aké je to číslo?

 

4. Nájdi dvojciferné kladné číslo menšie ako 64, ak číslica desiatok je menšia o 3 ako číslica jednotiek.

 

5. Tomáš dostal na začiatku školského roka pätku. Koľko krát musí teraz dostať po sebe jednotku, aby mal na vysvedčení dvojku?

 

6. Nájdi všetky dvojciferné čísla väčšie ako 40 a súčasne menšie ako 80, ktorých číslica jednotiek je o 4 menšia ako číslica desiatok.

 

7. Ak turista zväčší svoju rýchlosť o 1 km/h, tak za 4 hodiny prejde vzdialenosť väčšiu ako 20 km. Ak zmenší rýchlosť o 1 km/h, tak za 5 hodín prejde vzdialenosť menšiu ako 20 km. Akou rýchlosťou išiel turista?

 

8. V dvojcifernom čísle je číslica jednotiek o 1 menšia ako číslica desiatok. Ak k tomuto číslu pripočítame číslo 7, nové číslo bude väčšie ako 19 a súčasne menšie ako 51. Nájdi dvojciferné čísla uvedených vlastností.

 

9. Nájdi zlomok, o ktorom platí: Ak zmenšíme menovateľa o 1, rovná sa ½, ak zväčšíme čitateľa o 20, dostaneme zlomok, ktorý je väčší ako 2 a súčasne menší ako 3.

 

10. Keby traktorista zoral denne o dva hektáre viac ako plánoval, zoral by za 9 dní viac ako 84 ha. Keby zoral o 1 ha menej ako plánoval, zoral by za 12 dní najviac 84 ha. Koľko má zorať podľa plánu?

 

11. Jedna odvesna pravouhlého trojuholníka je o 2 cm väčšia než druhá. Akú musí mať veľkosť, ak má byť prepona väčšia než 10 cm?

 

12. Aké hodnoty môže nadobúdať m, ak korene rovnice m2x2 + 2mx + 1 = 0 majú mať hodnoty z intervalu <3;5> ?

 

13. V nádobe je 8 l 26% roztoku. Koľko percentný roztok musí byť v 10 l, aby po ich zmiešaní bol výsledný roztok aspoň 50% a nanajvýš 60% ?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Slovné úlohy na rovnice

- Slovné úlohy na premeny jednotiek

- Slovné úlohy na matice

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Sústavy rovníc a nerovníc

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Iracionálne rovnice a nerovnice

- Exponenciálne rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

- Komplexné čísla a rovnice

- Maticové rovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.