joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Lineárne rovnice a nerovnice

 

 

 

 

1. Vyrieš rovnicu a urob skúšku :

 

Lineárne rovnice a nerovnice - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Vyrieš rovnicu a urob skúšku :

 

Lineárne rovnice a nerovnice - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Vyrieš rovnicu a urob skúšku :

 

Lineárne rovnice a nerovnice - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Vyrieš rovnicu, urob skúšku a urči podmienky riešiteľnosti (definičný obor) :

 

Lineárne rovnice a nerovnice - Príklad 4 - Zadanie

 

5. Vyrieš rovnicu vzhľadom na parameter aR :

 

Lineárne rovnice a nerovnice - Príklad 5 - Zadanie

 

6. Vyrieš nerovnicu v množine R :

 

Lineárne rovnice a nerovnice - Príklad 6 - Zadanie

 

7. Vyrieš nerovnicu v množine R :

 

Lineárne rovnice a nerovnice - Príklad 7 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Lineárna funkcia

- Sústavy rovníc a nerovníc

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Iracionálne rovnice a nerovnice

- Exponenciálne rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

- Komplexné čísla a rovnice

- Maticové rovnice

- Slovné úlohy na rovnice

- Slovné úlohy na nerovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.