joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Slovné úlohy na premeny jednotiek

 

 

 

 

1. Nové potrubie na prívod vody má byť dlhé 1,2 km. Zamestnanci ho kladú z oboch koncov. Z jednej strany je položené 0,492 km potrubia, z druhej strany 53500 cm potrubia. Koľko metrov potrubia zostáva ešte položiť?

 

2. Zo suda ovocnej šťavy sa naplní 306 fliaš po 0,7 l. Koľko fliaš po 0,3 l by sa naplnilo z rovnakého množstva šťavy?

 

3. Družstevníci zožali z 18,3 ha 78,69 t pšenice. Aký bol priemerný hektárový výnos zo zozbieranej pšenice?

 

4. Do závodnej jedálne dodali z mäsového závodu 8200 g bravčového mäsa po 43 €, 11,4 kg hovädzieho mäsa po 22 € a 7,8 kg salámy po 34 €. Koľko eur účtoval mäsový závod jedálni?

 

5. Mamička kúpila chlapcom rovnakú látku na šaty. Najstaršiemu Miškovi kúpila 2,5 m látky, Dávidkovi 1,25 m a Tomáškovi o 0,3 m látky viac ako Dávidkovi. Koľko eur zaplatila mamička za látku, ak 10 cm látky stojí 13,80 € ?

 

6. Rýchlik z Košíc odišiel o 13 hodine a 33 minúte. Do Prahy prišiel o 16 hodine a 17 minúte. Koľko minút mu trvala cesta? Akú vzdialenosť v km prešiel, ak sa pohyboval priemernou rýchlosťou 254 km/h ?

 

7. Žeriav sa posunie v montážnej hale za 1,4 minúty o 33,6 m. Akou rýchlosťou sa pohybuje, ak je jeho pohyb rovnomerný priamočiary? Výsledok uveď v m/s.

 

8. Čerpadlo dodáva 0,75 hl vody za jednu minútu. Za ako dlho sa naplní nádrž s objemom 10,2 m3 ? Výsledok uveď v hodinách a minútach.

 

9. Balón letel 8 hodín 8 minút a 8 sekúnd. Koľko sekúnd chýbalo, aby letel 10 hodín?

 

10. Hvezdár pozoruje hviezdy pod uhlom 7°19'52''. Aká je veľkosť tohto uhla v sekundách?

 

11. Peter zasadil 220 kilogramov zemiakov a urodilo sa mu dvanásťkrát viac. Koľko ton zemiakov sa mu urodilo?

 

12. Pozemok v tvare obdĺžnika má šírku 2500 cm a je 0,065 km dlhý. Koľko eur zaplatíme za pokrytie pozemku trávnikom v cene 3500 €/ha ?

 

13. Čerpadlo má objemový prietok 62,5 dm3/s. Za ako dlho sa naplní nádrž s objemom 256 m3 ? Výsledok uveď v hodinách, minútach a sekundách.

 

14. Koľko hl vody pretečie za hodinu potrubím s priemerom 42 mm pri priemernej rýchlosti prúdenia 1,5 m/s ?

 

15. Hadica má vnútorný priemer 4 cm a je 25 m dlhá. Za aký čas od otvorenia kohútika vystrekne voda na druhom konci hadice, ak do nej natečie 30 l/s? Aká bude prietoková rýchlosť vody v hadici?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Premeny jednotiek dĺžky

- Premeny jednotiek obsahu

- Premeny jednotiek objemu

- Premeny jednotiek hmotnosti

- Premeny jednotiek času

- Premeny jednotiek rýchlosti

- Premeny jednotiek fyzikálnych veličín

- Premeny jednotiek uhlov

- Slovné úlohy na rovnice

- Slovné úlohy na nerovnice

- Slovné úlohy na matice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.