joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Pravdepodobnosť

 

 

 

 

1. Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne číslo väčšie ako 4?

 

2. Hádžeme dvoma hracími kockami. Aká je pravdepodobnosť, že súčet padnutých čísel je väčší ako 3?

 

3. Z 32 hracích kariet vyberáme 7. Aká je pravdepodobnosť toho, že medzi nimi budú tri srdcia?

 

4. Aká je pravdepodobnosť, že pri hode mincou 5x po sebe padne hlava?

 

5. Kupujúci chce kúpiť jeden chlieb a konzervu. V obchode majú 30 kusov chleba, z toho 5 z minulého dňa a 20 konzerv s nečitateľným dátumom výroby, z toho 1 po záručnej lehote. Aká je pravdepodobnosť, že zákazník kúpi čerstvý chlieb a konzervu v záruke?

 

6. Roztržitá sekretárka náhodne vloží tri listy do troch obálok. Aká je pravdepodobnosť, že aspoň jeden adresát dostane správny list?

 

7. V obchode je vystavených 10 hrncov, z toho 2 majú skrytú chybu. Kupujúci si kúpi dva kusy. Aká je pravdepodobnosť, že aspoň jeden z nich má skrytú chybu?

 

8. Hádžeme sedemkrát kockou. Aká je pravdepodobnosť, že šestka padne práve trikrát?

 

9. Test obsahuje 10 otázok, ku každej sú štyri rôzne odpovede, práve jedna je správna. Na absolvovanie skúšky treba správne odpovedať aspoň na 5 otázok. Aká je pravdepodobnosť, že úplne nepripravený uchádzač urobí skúšku?

 

10. V osudí je 100 lístkov označených číslami 1 až 100. S akou pravdepodobnosťou vytiahneme číslo, ktoré je deliteľné dvoma alebo piatimi?

 

11. V debni je 49 výrobkov, z nich je iba 6 dobrých. Náhodne z nich vytiahneme 6 výrobkov. Aká je pravdepodobnosť, že z vytiahnutých výrobkov sú aspoň štyri dobré?

 

12. Hádžeme dvoma hracími kockami. Aká je pravdepodobnosť, že súčet padnutých čísel je 9?

 

13. Aká je pravdepodobnosť, že pri hode hracou kockou padne:
a) párne číslo
b) číslo deliteľné tromi
c) číslo menšie ako šesť?

 

14. V laboratóriu je 60 baniek, z ktorých je 6 zle označených. Aká je pravdepodobnosť, že ak vyberieme 5 baniek, budú z nich práve 3 správne označené?

 

15. Aká je pravdepodobnosť, že vo vytvorenej trojici, ktorú tvoríme z 19 chlapcov a 12 dievčat, budú:
a) samí chlapci
b) samé dievčatá
c) 2 chlapci a 1 dievča?

 

16. V debni s 30 výrobkami sú 3 chybné. Urči pravdepodobnosť, že medzi piatimi náhodne vybranými výrobkami budú najviac 2 chybné.

 

17. Janko napísal ľubovoľné číslo od 1 do 20. Aká je pravdepodobnosť, že napísal prvočíslo?

 

18. Zuzka má k dispozícii cifry 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aká je pravdepodobnosť, že ak vytvorí ľubovoľné trojciferné číslo z daných cifier, tak to bude číslo 445?

 

19. Zo 100 párov topánok je 5 párov chybných. Kontrolór náhodne vyberie 4 páry topánok. Aká je pravdepodobnosť, že aspoň jeden pár bude chybný?

 

20. V osudí sa žrebuje 5 čísel spomedzi 35. Za 3 uhádnuté čísla sa vypláca tretia cena. Aká je pravdepodobnosť, že vyhráme tretiu cenu, ak podáme tiket s jednou päticou čísel?

 

21. V obchodnom dome majú 100 televízorov, z toho 85 prvej a 15 druhej akosti. Prvých desať kupujúcich dostalo televízor prvej akosti. Aká je pravdepodobnosť, že jedenástemu predvedú televízor druhej akosti?

 

22. V urne sú 4 biele a 3 modré guľky. Náhodne vytiahneme 2 guľky. Aká je pravdepodobnosť, že:
a) obidve guľky sú biele
b) jedna guľka je biela a jedna modrá?

 

23. Hádžeme troma kockami.
a) Aká je pravdepodobnosť, že padne súčet 9?
b) Aká je pravdepodobnosť, že padne súčet 10?
c) Odôvodni, prečo pri hode troma kockami súčet 10 padá častejšie ako súčet 9.

 

24. V sklade je 800 súčiastok, z toho 20 chybných. Aká je pravdepodobnosť, že medzi 9 náhodne vybratými súčiastkami chybných nebude viac ako 3?

 

25. V triede je 30 žiakov. Sedem z nich nemá domácu úlohu. Učiteľ vyvolá náhodne 6 žiakov. Aká je pravdepodobnosť, že aspoň štyria z nich vypracovali domácu úlohu?

 

26. 4 páni si odložia v šatni 4 rovnaké klobúky. Aká je pravdepodobnosť, že pri odchode aspoň jeden z nich dostane naspäť svoj klobúk?

 

27. Hádžeme trikrát kockou. Aká je pravdepodobnosť, že prvýkrát padne párne číslo, druhýkrát číslo väčšie ako štyri a tretíkrát nepárne číslo?

 

28. Traja strelci strieľajú – každý raz – na ten istý terč. Prvý zasiahne cieľ s pravdepodobnosťou 70%, druhý s pravdepodobnosťou 80% a tretí s pravdepodobnosťou 90%. Aká je pravdepodobnosť, že cieľ zasiahnu
a) aspoň raz
b) aspoň dvakrát?

 

29. Pravdepodobnosť, že žiarovka bude svietiť dlhšie ako 800 hodín, je 0,2. Na chodbe sú tri žiarovky. Aká je pravdepodobnosť, že po 800 hodinách prevádzky bude svietiť aspoň jedna z nich?

 

30. V športke sa žrebuje 6 čísel zo 49. Aká je pravdepodobnosť, že vyhráme
a) druhú cenu (tipneme 5 čísel správne)
b) tretiu cenu (tipneme 4 čísla správne)
ak sme tipovali jednu šesticu čísel?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Matematická štatistika

- Variácie, Permutácie, Kombinácie

- Kombinatorické výrazy

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.