joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Geometrická postupnosť

 

 

 

 

1. Zisti, či je daná postupnosť geometrická. Ak áno, vypočítaj prvý člen a kvocient geometrickej postupnosti a zisti, či je rastúca alebo klesajúca :

 

Geometrická postupnosť - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Vypočítaj členy a3, a6 a a8 geometrickej postupnosti, ak poznáš :

 

Geometrická postupnosť - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Vypočítaj súčty s3, s5 a s10 geometrickej postupnosti, ak poznáš :

 

Geometrická postupnosť - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Geometrická postupnosť má 10 členov. Súčet členov s párnymi indexmi je 682 a s nepárnymi indexmi 1364. Urči prvý člen a kvocient tejto postupnosti.

 

5. Súčet prvého a tretieho člena geometrickej postupnosti je 15, súčet prvých troch členov tejto postupnosti je 21. Urči prvý člen a kvocient postupnosti.

 

6. Štyri ľubovoľné čísla tvoria geometrickú postupnosť. Súčet krajných členov tejto postupnosti je 21 a súčet prostredných členov je -6. Urči členy tejto postupnosti.

 

7. Súčet troch po sebe idúcich členov geometrickej postupnosti je 13. Podiel tretieho a prvého člena je 9. Urči členy tejto postupnosti.

 

8. Rozmery kvádra sú po sebe idúce členy geometrickej postupnosti. Objem kvádra je 216 cm3 a povrch kvádra je 312 cm2. Urči rozmery kvádra.

 

9. Ak od čísel 5, 11, 23 postupne odpočítame to isté číslo, dostaneme druhý, tretí a štvrtý člen geometrickej postupnosti. Aký je súčet prvých šiestich členov tejto postupnosti?

 

10. Medzi čísla 4 a 60 vložíme dve čísla tak, aby prvé tri za sebou idúce čísla tvorili geometrickú postupnosť a posledné tri za sebou idúce čísla tvorili aritmetickú postupnosť. Aké čísla sme vložili?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Postupnosť

- Aritmetická postupnosť

- Aplikácie postupnosti, úrokovanie

- Nekonečné rady

- Limita postupnosti

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.