joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Aritmetická postupnosť

 

 

 

 

1. Zisti, či je daná postupnosť aritmetická. Ak áno, vypočítaj prvý člen a diferenciu aritmetickej postupnosti a zisti, či je rastúca alebo klesajúca :

 

Aritmetická postupnosť - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Vypočítaj členy a2, a5 a a7 aritmetickej postupnosti, ak poznáš :

 

Aritmetická postupnosť - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Vypočítaj súčty s5, s12 a s20 aritmetickej postupnosti, ak poznáš :

 

Aritmetická postupnosť - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Medzi čísla 12 a 48 sme vložili niekoľko čísel tak, aby tieto čísla spolu s danými číslami tvorili rastúcu konečnú aritmetickú postupnosť. Súčet všetkých vložených čísel aritmetickej postupnosti je 330. Aká je diferencia tejto postupnosti?

 

5. Medzi čísla 3 a 43 vlož 7 čísel tak, aby vznikla aritmetická postupnosť. Ktoré sú to čísla?

 

6. Dĺžky strán pravouhlého trojuholníka tvoria tri za sebou idúce členy aritmetickej postupnosti. Vypočítaj veľkosti jeho strán, ak vieš, že:
a) obvod trojuholníka je 72 cm
b) obsah trojuholníka je 54 cm2

 

7. Vypočítaj súčet
a) prvých n po sebe idúcich nepárnych čísel
b) prvých n po sebe idúcich párnych čísel

 

8. Vykopanie prvého metra studne stojí 10 €. Každý ďalší meter je drahší o 2 €. Vyjadri závislosť ceny c výkopu studne v závislosti od jej hĺbky h v metroch.

 

9. V kine s kapacitou 1656 ľudí je v poslednom rade 105 miest na sedenie. Koľko radov je v kine, ak v každom nižšom rade je vždy o 3 sedadlá menej ako v rade predchádzajúcom?

 

10. Na skúšku z matematiky si potrebuje študent za 14 dní zopakovať 313 strán zo skrípt. Ak si prvý deň zopakoval 35 strán a každý ďalší deň o 2 strany menej ako predchádzajúci deň, koľko strán bude musieť zvládnuť deň pred skúškou?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Postupnosť

- Geometrická postupnosť

- Aplikácie postupnosti, úrokovanie

- Nekonečné rady

- Limita postupnosti

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.