joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Konštrukčné úlohy

 

 

 

 

1. Zostroj trojuholník ABC, ak je dané: a = 4 cm, b = 5 cm, c = 6 cm.

 

2. Zostroj trojuholník ABC, ak je dané: c = 7,5 cm, α = 45°, β = 60°.

 

3. Zostroj trojuholník ABC, ak je dané: b = 6 cm, c = 4,5 cm, α = 72°.

 

4. Zostroj trojuholník ABC, ak je dané: a = 6,5 cm, c = 8 cm, α = 38°.

 

5. Zostroj trojuholník ABC, ak je dané: a = 4 cm, c = 6,5 cm, β = 60°.

 

6. Zostroj trojuholník ABC, ak je dané: a = 4,5 cm, c = 7 cm, γ = 90°.

 

7. Zostroj trojuholník ABC, ak je dané: c = 8 cm, vc = 4 cm, tc = 7 cm.

 

8. Zostroj trojuholník ABC, ak je dané: a = 6 cm, b = 8,5 cm, va = 5 cm.

 

9. Zostroj rovnoramenný trojuholník ABC so základňou AB, ak je dané: a = 5 cm, va = 4 cm.

 

10. Zostroj pravouhlý trojuholník ABC s preponou AB, |AB| = c = 10 cm a výškou na preponu vc = 4 cm.

 

11. Zostroj štvorec ABCD s uhlopriečkou |AC| = e = 12 cm.

 

12. Zostroj kosoštvorec ABCD, ak je dané: |AB| = a = 6 cm, |AC| = e = 7 cm.

 

13. Zostroj konvexný štvoruholník ABCD, ak je dané: a = 8 cm, b = 6 cm, c = 5 cm, |AC| = e = 7 cm, α = 60°.

 

14. Zostroj lichobežník ABCD so základňami AB a CD, ak je dané: a = 10 cm, b = 4,8 cm, c = 4,2 cm, β = 65°.

 

15. Zostroj rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 7,5 cm, b = 4 cm a veľkosť uhla |DAB| = 100°.

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Obvod a obsah rovinných útvarov

- Objem a povrch telies

- Trojuholník a jeho vlastnosti

- Goniometria a Trigonometria

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.