joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Goniometria a Trigonometria

 

 

 

 

1. Vypočítaj veľkosti zvyšných strán a uhlov pravouhlého trojuholníka ABC, ak je dané :
(použi Pytagorovu vetu a funkcie sínus, kosínus, tangens a kotangens)

 

Goniometria a Trigonometria - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Vypočítaj veľkosti zvyšných strán a uhlov trojuholníka ABC, ak je dané :
(použi sínusovú a kosínusovú vetu)

 

Goniometria a Trigonometria - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Vypočítaj hodnoty ostatných goniometrických funkcií, ak poznáš :

 

Goniometria a Trigonometria - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Zjednoduš výraz :

 

Goniometria a Trigonometria - Príklad 4 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Goniometrické funkcie

- Trojuholník a jeho vlastnosti

- Obvod a obsah rovinných útvarov

- Objem a povrch telies

- Konštrukčné úlohy

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.