joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Komplexné čísla a operácie s nimi, Komplexné rovnice

 

 

 

 

1. Vypočítaj a zjednoduš :

 

Komplexné čísla - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Vypočítaj absolútnu hodnotu komplexného čísla :

 

Komplexné čísla - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Vypočítaj súčet, rozdiel a súčin komplexných čísel x a y :

 

Komplexné čísla - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Vypočítaj podiel komplexných čísel :

 

Komplexné čísla - Príklad 4 - Zadanie

 

5. Zapíš komplexné číslo v goniometrickom tvare :

 

Komplexné čísla - Príklad 5 - Zadanie

 

6. Zapíš komplexné číslo v algebraickom tvare :

 

Komplexné čísla - Príklad 6 - Zadanie

 

7. Vypočítaj mocninu komplexného čísla :

 

Komplexné čísla - Príklad 7 - Zadanie

 

8. Vyrieš rovnicu v množine C :

 

Komplexné čísla - Príklad 8 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Množiny a Intervaly

- Deliteľnosť prirodzených čísel

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Iracionálne rovnice a nerovnice

- Exponenciálne rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

- Maticové rovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.