joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Množiny a Intervaly

 

 

 

 

1. Nájdi prienik AB, zjednotenie AB a rozdiely A-B, B-A množín A, B ak :

 

Množiny a Intervaly - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Majme dané množiny A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, B={1,4,6,7,10,14}, C={3,5,6,7,9}, D={0,2,4,6,8}. Urči množiny :

 

Množiny a Intervaly - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Znázorni na číselnej osi a nájdi prienik IJ, zjednotenie IJ a rozdiely I-J, J-I intervalov I, J ak:

 

Množiny a Intervaly - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Nájdi prieniky AB, AC, BC, zjednotenia AB, AC, BC a rozdiely A-B, A-C, B-A, B-C, C-A, C-B ak :

 

Množiny a Intervaly - Príklad 4 - Zadanie

 

5. Nájdi doplnok A'M množiny A do množiny M ak :

 

Množiny a Intervaly - Príklad 5 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Deliteľnosť prirodzených čísel

- Komplexné čísla

- Spoločný násobok a deliteľ

- Zlomky a operácie s nimi

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.