joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Slovné úlohy na matice

 

 

 

 

1. Na kúpalisku je 5500 mužov, žien a detí. Žien je dvakrát toľko ako mužov a detí štyrikrát toľko ako žien. Koľko mužov, žien a detí je na kúpalisku?

 

2. Ak jednu stranu trojuholníka zväčšíme o 11 cm a druhú stranu o toľko zmenšíme, dostaneme rovnostranný trojuholník. Ak prvú stranu vynásobíme štyrmi, je o 10 cm väčšia ako trojnásobok tretej strany. Zisti aké veľké sú strany trojuholníka.

 

3. Ak sa jeden rozmer kvádra zväčší o 1 cm, povrch kvádra sa zväčší o 54 cm2. Ak sa druhý rozmer kvádra zväčší o 2 cm, povrch kvádra sa zväčší o 96 cm2. Ak tretí rozmer kvádra zväčšíme o 3 cm, jeho povrch sa zväčší o 126 cm2. Urči rozmery kvádra. Úlohu rieš vo všeobecnom prípade.

 

4. Štvorciferné číslo má ciferný súčet 20. Súčet jeho posledných dvoch cifier sa rovná druhej cifre zväčšenej o 5, súčet krajných cifier sa rovná druhej cifre zmenšenej o 3. Ak cifry tohto čísla napíšeme v opačnom poradí, číslo sa zväčší o 2 178. Nájdi toto číslo.

 

5. Mosadzný valec má hmotnosť 6,297 kg a objem 750 cm3. Koľko kg medi a koľko kg zinku obsahuje? (Hustota medi je 8 900 kg/m3 a hustota zinku je 7 100 kg/m3.)

 

6. Pridaním 30 kg čistého cínu máme pripraviť bronzovú zliatinu A s obsahom 75% medi a 25% cínu. K dispozícii máme bronzovú zliatinu B s 85% medi a 15% cínu. Koľko kg zliatiny B musíme použiť? Koľko kg zliatiny A získame?

 

7. V dvoch nádobách je voda s rôznou teplotou. Ak zmiešame 240 g vody z prvej nádoby s 260 g vody z druhej nádoby, bude výsledná teplota vody 52°C. Ak zmiešame 180 g vody z prvej a 120 g vody z druhej nádoby, bude výsledná teplota vody 46°C. Akú teplotu má voda v nádobách?

 

8. Koľko gramov 80% roztoku a koľko gramov 54% roztoku je treba k vytvoreniu 100 gramov 60% roztoku? (% cháp ako hmotnostné)

 

9. Koľko litrov 30% roztoku a koľko litrov 50% roztoku treba zmiešať, aby sme dostali 25 litrov 42% roztoku? (% cháp ako objemové, navyše predpokladaj aditívnosť objemov)

 

10. Kyselina sírová sa skladá z vodíka, síry a kyslíka, pričom pomer hmotnosti vodíka a síry je 1:16 a pomer hmotnosti kyslíka a síry je 2:1. Koľko každého prvku obsahuje 1323 g kyseliny?

 

11. Koľko kg železa a koľko kg síry obsahuje 100 kg FeS, ak sú relatívne atómové hmotnosti železa 56 a síry 32?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Slovné úlohy na rovnice

- Slovné úlohy na nerovnice

- Slovné úlohy na premeny jednotiek

- Základné operácie s maticami

- Inverzná matica

- Hodnosť matice

- Determinant matice

- Maticové rovnice

- Sústavy rovníc riešené maticami

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.