joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Základné operácie s maticami

 

 

 

 

1. Vypočítaj súčet A + B a rozdiel A B matíc A, B :

 

Základné operácie s maticami - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Vypočítaj súčin A . B a B . A matíc A, B :

 

Základné operácie s maticami - Príklad 2 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Inverzná matica

- Hodnosť matice

- Determinant matice

- Maticové rovnice

- Sústavy rovníc riešené maticami

- Slovné úlohy na matice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.