joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Neurčitý Integrál funkcie

 

 

 

 

1. Vypočítaj neurčitý integrál funkcie :
(použi základné vzorce pre elementárne funkcie)

 

Neurčitý Integrál funkcie - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Vypočítaj neurčitý integrál funkcie :
(použi vhodnú substitúciu)

 

Neurčitý Integrál funkcie - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Vypočítaj neurčitý integrál funkcie :
(použi metódu Per Partes)

 

Neurčitý Integrál funkcie - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Vypočítaj neurčitý integrál funkcie :
(použi rozklad na parciálne zlomky)

 

Neurčitý Integrál funkcie - Príklad 4 - Zadanie

 

5. Vypočítaj neurčitý integrál funkcie :

 

Neurčitý Integrál funkcie - Príklad 5 - Zadanie

 

6. Vypočítaj neurčitý integrál funkcie :

 

Neurčitý Integrál funkcie - Príklad 6 - Zadanie

 

7. Vypočítaj neurčitý integrál funkcie :

 

Neurčitý Integrál funkcie - Príklad 7 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Limita postupnosti

- Nekonečné rady

- Priebeh funkcie

- Limita funkcie

- Derivácia funkcie

- Určitý Integrál funkcie

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.