joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Derivácia a viacnásobná derivácia funkcie

 

 

 

 

1. Vypočítaj deriváciu funkcie :
(použi základné vzorce pre elementárne funkcie)

 

Derivácia funkcie - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Vypočítaj deriváciu funkcie :
(použi pravidlá pre deriváciu súčinu a podielu funkcií)

 

Derivácia funkcie - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Vypočítaj deriváciu funkcie :
(použi pravidlá pre deriváciu zložených funkcií)

 

Derivácia funkcie - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Vypočítaj prvú, druhú a tretiu deriváciu funkcie :

 

Derivácia funkcie - Príklad 4 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Limita postupnosti

- Nekonečné rady

- Priebeh funkcie

- Limita funkcie

- Neurčitý Integrál funkcie

- Určitý Integrál funkcie

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.