joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Variácie, Permutácie, Kombinácie

 

 

 

 

1. Ak sa zmenší počet prvkov o dva, zmenší sa počet permutácií tridsaťkrát. Koľko je prvkov?

 

2. Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť šesťkrát toľko variácií druhej triedy bez opakovania ako je variácií tretej triedy bez opakovania?

 

3. Ak sa zväčší počet prvkov o dva, zväčší sa počet variácií tretej triedy bez opakovania o 294. Koľko je prvkov?

 

4. Koľko prirodzených trojciferných čísel sa dá zostaviť z cifier 2, 3, 4, 5, 6, 7, ak sa cifry nesmú opakovať? Koľko z týchto čísel je deliteľných piatimi?

 

5. Štátnu poznávaciu značku tvoria dve písmená, tri čísla a dve písmená. Koľko značiek možno utvoriť ak použijeme 25 písmen?

 

6. Koľko rôznych šesťmiestnych čísel možno zostaviť z cifier 1, 2, 3?

 

7. Na MHD sa niekde používajú lístky s deviatimi štvorčekmi označenými číslami 1 až 9. Po nastúpení zasunie cestujúci lístok do strojčeka, ktorý predierkuje tri alebo štyri z nich. Koľko je rôznych spôsobov predierkovania lístka?

 

8. Koľkými spôsobmi možno posadiť za kruhový stôl 12 ľudí, ak pritom pre každého z nich nie je dôležité miesto na ktorom sedí, ale len kto je jeho sused sprava a zľava?

 

9. Koľkými spôsobmi môžu sedieť v kine siedmi kamaráti A, B, C, D, E, F, G tak, aby kamarát B sedel na sedadle č. 4 a kamarát G na sedadle č. 2?

 

10. Do tanečného krúžku prišlo 24 chlapcov a 15 dievčat. Koľko rôznych párov môžu utvoriť, ak pár tvorí vždy dvojica chlapec-dievča?

 

11. V triede je 20 žiakov. Koľkými spôsobmi možno vybrať dvojicu pre týždennú službu?

 

12. Koľko hráčov sa zúčastnilo na turnaji v stolnom tenise, ak sa v dvojhre odohralo 21 stretnutí a každý z hráčov hral s každým práve raz?

 

13. V triede je 20 dievčat a 15 chlapcov. Koľko rôznych päťčlenných hliadok na branné preteky možno utvoriť, ak v hliadke majú byť 3 dievčatá a 2 chlapci?

 

14. Hokejové družstvo má 20 hráčov: 13 útočníkov, 5 obrancov a 2 brankárov. Koľko rôznych zostáv môže tréner utvoriť, ak zostava má mať 3 útočníkov, 2 obrancov a 1 brankára?

 

15. Učiteľ má k dispozícii 20 aritmetických a 30 geometrických úloh. Na písomnej práci majú byť dve aritmetické a tri geometrické úlohy. Koľko má učiteľ možností na vytvorenie písomnej práce?

 

16. Zo 7 mužov a 4 žien máme vytvoriť 6-člennú skupinu, v ktorej majú byť 3 ženy. Vypočítaj koľko máme možností na vytvorenie takejto skupiny.

 

17. Učiteľ má vybrať na recitačnú súťaž troch študentov z 3.A a dvoch študentov z 3.B triedy. Má k dispozícii 22 študentov v 3.A a 17 študentov v 3.B. Koľko má možností výberu?

 

18. Koľko je možností usporiadania sedadiel pre kamarátov A, B, C, D, E, ak A sedí vedľa kamaráta C?

 

19. Latinská abeceda má 26 písmen. Koľko rôznych 6-písmenkových "slov" z nej možno utvoriť?

 

20. Štátnu poznávaciu značku tvoria tri písmená a tri čísla. Koľko značiek možno utvoriť ak použijeme 28 písmen?

 

21. Na hodine TV stojí v rade 5 dievčat, z ktorých dve sú sestry. Koľkými spôsobmi môžeme rozostaviť dievčatá tak, aby sestry stáli vedľa seba?

 

22. Koľko je možných rôznych usporiadaní desiatich kníh na poličke, ak štyri detektívky majú byť vedľa seba?

 

23. Koľkými spôsobmi môže učiteľ vybrať spomedzi 12 žiakov troch na odnesenie kníh z matematiky?

 

24. Koľko existuje prirodzených čísel deliteľných piatimi menších ako 8 000, zostavených z číslic 0, 1, 2, 5, 7, 9?

 

25. Koľkými spôsobmi môžeme posadiť do jedného radu 12 návštevníkov kina, ak každý zo šiestich manželských párov chce sedieť vedľa seba?

 

26. Koľko prirodzených čísel menších ako 301 možno vytvoriť z číslic 0, 1, 2, 3, 6, 7?

 

27. Koľkými spôsobmi môžeme navliecť na niť 3 červené, 4 modré a 5 žltých korálkov?

 

28. Z koľkých prvkov možno vytvoriť 15 kombinácií druhej triedy bez opakovania?

 

29. Z koľkých prvkov možno zostaviť 120 permutácií bez opakovania?

 

30. Z koľkých prvkov možno vytvoriť 504 variácií tretej triedy bez opakovania?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Binomická veta

- Pravdepodobnosť

- Kombinatorické výrazy

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.