joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Vektory

 

 

 

 

1. Vypočítaj dĺžku danej úsečky a súradnice jej stredu. Úsečku načrtni v súradnicovej sústave :

 

Vektory - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Vypočítaj súradnice vektora daného dvoma bodmi a urči jeho veľkosť. Vektor načrtni v súradnicovej sústave :

 

Vektory - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Urči súradnice vektorov –v, 2v, –2,5v a načrtni tieto vektory, ak :

 

Vektory - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Urči, či sú dané vektory kolineárne (lineárne závislé). Ak áno, vypočítaj k :

 

Vektory - Príklad 4 - Zadanie

 

5. Sú dané vektory u = (–1;5), v = (2,7;3,8), w = (4,2;–6). Urči súradnice vektorov :

 

Vektory - Príklad 5 - Zadanie

 

6. Vypočítaj skalárny súčin vektorov :

 

Vektory - Príklad 6 - Zadanie

 

7. Urči veľkosť uhla medzi vektormi :

 

Vektory - Príklad 7 - Zadanie

 

8. Zisti, či sú dané vektory na seba kolmé :

 

Vektory - Príklad 8 - Zadanie

 

9. Sú dané vektory u = (3;–2), v = (–1;b). Urči parameter b tak, aby platilo :

 

Vektory - Príklad 9 - Zadanie

 

10. Nájdi vektor u, ktorý je kolmý na vektor v = (3;4) a ktorého veľkosť je 15.

 

11. Dokáž, že trojuholník ABC, A [16;1;–2], B [–9;1;–2], C [0;1;10], je pravouhlý. Vypočítaj jeho obvod, obsah a veľkosti vnútorných uhlov.

 

12. Dané sú body A [0;1;2], B [1;2;0], C [2;0;1].


a) Dokáž, že body A, B, C tvoria trojuholník.
b) Vypočítaj veľkosť vnútorného uhla α.
c) Vypočítaj dĺžku ťažnice na stranu a a súradnice ťažiska T.
d) Vypočítaj obvod trojuholníka ABC.
e) Vypočítaj obsah trojuholníka ABC.

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Priamka a rovina

- Vzájomná poloha priamok a rovín

- Kužeľosečky

- Matice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.