joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Použitie vzorcov pre algebraické výrazy, Vynímanie pred zátvorku

 

 

 

 

1. Použitím vhodného vzorca uprav výraz :

 

Základné vzorce pre výrazy a Vynímanie pred zátvorku - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Použitím vhodného vzorca rozlož výraz na súčin :

 

Základné vzorce pre výrazy a Vynímanie pred zátvorku - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Vynímaním pred zátvorku rozlož výraz na súčin :

 

Základné vzorce pre výrazy a Vynímanie pred zátvorku - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Rozlož výraz na súčin :
(použi vynímanie pred zátvorku, vhodný vzorec a/alebo rozklad kvadratického trojčlena)

 

Základné vzorce pre výrazy a Vynímanie pred zátvorku - Príklad 4 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Vyjadrenie neznámej zo vzorca

- Mnohočleny

- Výrazy so zlomkami

- Kombinatorické výrazy

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.