joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Výrazy so zlomkami, určovanie podmienok

 

 

 

 

1. Zjednoduš daný výraz a urči podmienky :

 

Výrazy so zlomkami, určovanie podmienok - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Sčítaj výrazy, súčet zjednoduš a urči podmienky :

 

Výrazy so zlomkami, určovanie podmienok - Príklad 2 - Zadanie

 

3. Vypočítaj a zjednoduš :

 

Výrazy so zlomkami, určovanie podmienok - Príklad 3 - Zadanie

 

4. Vypočítaj a zjednoduš :

 

Výrazy so zlomkami, určovanie podmienok - Príklad 4 - Zadanie

 

5. Vypočítaj a zjednoduš :

 

Výrazy so zlomkami, určovanie podmienok - Príklad 5 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Spoločný násobok a deliteľ

- Zlomky a operácie s nimi

- Lineárna lomená funkcia

- Vyjadrenie neznámej zo vzorca

- Mnohočleny

- Vzorce a vynímanie pred zátvorku

- Kombinatorické výrazy

- Definičný obor

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.