joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Výsledky: Slovní úlohy na matice

 

 

- Zobrazit výsledek příkladu:

 

 

 

 

 

1. Na koupališti je 500 mužů, 1000 žen a 4000 dětí.

 

2. Strany trojúhelníku jsou dlouhé 43 cm, 65 cm a 54 cm.

 

3. Rozměry kvádru jsou 9 cm, 12 cm a 15 cm.

 

4. Hledané číslo je 1793.

 

5. Mosazný válec obsahuje 4,806 kg mědi a 1,491 kg zinku.

 

6. Musíme použít 225 kg slitiny B, čímž získáme 255 kg slitiny A.

 

7. Voda v nádobách má teplotu 26°C a 76°C.

 

8. Potřebujeme 23,077 gramů 80% roztoku a 76,923 gramů 54% roztoku.

 

9. Potřebujeme 10 litrů 30% roztoku a 15 litrů 50% roztoku.

 

10. 1323 g kyseliny sírové obsahuje 27 g vodíku, 432 g síry a 864 g kyslíku.

 

11. 100 kg FeS obsahuje 63,64 kg železa a 36,36 kg síry.

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ještě zajímat:

- Slovní úlohy na rovnice

- Slovní úlohy na nerovnice

- Slovní úlohy na převody jednotek

- Základní operace s maticemi

- Inverzní matice

- Hodnost matice

- Determinant matice

- Maticové rovnice

- Soustavy rovnic řešené maticemi

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv užití obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno.