joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Sbírka úloh: Slovní úlohy na převody jednotek

 

 

 

 

1. Nové potrubí na přívod vody má být dlouhé 1,2 km. Zaměstnanci ho kladou z obou konců. Z jedné strany je položeno 0,492 km potrubí, z druhé strany 53500 cm potrubí. Kolik metrů potrubí zbývá ještě položit?

 

2. Ze sudu ovocné šťávy se naplní 306 lahví po 0,7 l. Kolik lahví po 0,3 l by se naplnilo z téhož množství šťávy?

 

3. Družstevníci sklidili z 18,3 ha 78,69 t pšenice. Jaký byl průměrný hektarový výnos ze sklizené pšenice?

 

4. Do závodní jídelny dodali z masného závodu 8200 g vepřového masa po 43 Kč, 11,4 kg hovězího masa po 22 Kč a 7,8 kg salámu po 34 Kč. Kolik Kč účtoval masný závod jídelně?

 

5. Maminka koupila chlapcům stejnou látku na šaty. Nejstaršímu Pepíkovi koupila 2,5 m látky, Karlovi 1,25 m a Lojzíkovi o 0,3 m látky více než Karlovi. Kolik korun zaplatila maminka za látku, jestliže 10 cm látky stojí 13,80 Kč?

 

6. Rychlík z Košic odešel o 13 hodině a 33 minutě. Do Prahy přijel o 16 hodině a 17 minutě. Kolik minut mu trvala cesta? Jakou vzdálenost v km prošel, pokud se pohyboval průměrnou rychlostí 254 km/h ?

 

7. Jeřáb popojede v montážní hale za 1,4 minuty o 33,6 m. Jakou rychlostí se pohybuje, je-li jeho pohyb rovnoměrný přímočarý? Výsledek udej v m/s.

 

8. Čerpadlo dodává 0,75 hl vody za jednu minutu. Za jak dlouho se naplní nádrž o objemu 10,2 m3 ? Výsledek udej v hodinách a minutách.

 

9. Balón letěl 8 hodin 8 minut a 8 sekund. Kolik sekund chybělo, aby letěl 10 hodin?

 

10. Hvězdář pozoruje hvězdy pod úhlem 7°19'52''. Jaká je velikost tohoto úhlu v sekundách?

 

11. Petr zasadil 220 kilogramů brambor a urodilo se mu dvanáctkrát více. Kolik tun brambor se mu urodilo?

 

12. Pozemek ve tvaru obdélníku má šířku 2500 cm a je 0,065 km dlouhý. Kolik korun zaplatíme za pokrytí pozemku trávníkem v ceně 3500 Kč/ha ?

 

13. Čerpadlo má objemový průtok 62,5 dm3/s. Za jak dlouho se naplní nádrž o objemu 256 m3 ? Výsledek udej v hodinách, minutách a sekundách.

 

14. Kolik hl vody proteče za hodinu potrubím o průměru 42 mm při průměrné rychlosti proudění 1,5 m/s ?

 

15. Hadice má vnitřní průměr 4 cm a je 25 m dlouhá. Za jaký čas od otevření kohoutku vystříkne voda na druhém konci hadice, pokud do ní nateče 30 l/s ? Jaká bude průtoková rychlost vody v hadici?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ještě zajímat:

- Převody jednotek délky

- Převody jednotek obsahu

- Převody jednotek objemu

- Převody jednotek hmotnosti

- Převody jednotek času

- Převody jednotek rychlosti

- Převody jednotek fyzikálních veličin

- Převody jednotek úhlů

- Slovní úlohy na rovnice

- Slovní úlohy na nerovnice

- Slovní úlohy na matice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv užití obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno.