joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Sbírka úloh: Pravděpodobnost

 

 

 

 

1. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou padne číslo větší než 4?

 

2. Házíme dvěma hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet padlých čísel je větší než 3?

 

3. Z 32 hracích karet vybíráme 7. Jaká je pravděpodobnost toho, že mezi nimi budou tři srdce?

 

4. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu mincí 5x po sobě padne hlava?

 

5. Kupující chce koupit jeden chléb a konzervu. V obchodě mají 30 kusů chleba, z toho 5 z minulého dne a 20 konzerv s nečitelným datem výroby, z toho 1 po záruční lhůtě. Jaká je pravděpodobnost, že zákazník koupí čerstvý chléb a konzervu v záruce?

 

6. Roztržitá sekretářka náhodně vloží tři listy do tří obálek. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň jeden adresát dostane správný list?

 

7. V obchodě je vystaveno 10 hrnců, z toho 2 mají skrytou chybu. Kupující si koupí dva kusy. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň jeden z nich má skrytou chybu?

 

8. Házíme sedmkrát kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že šestka padne právě třikrát?

 

9. Test obsahuje 10 otázek, ke každé jsou čtyři různé odpovědi, právě jedna je správná. Na absolvování zkoušky je třeba správně odpovědět alespoň na 5 otázek. Jaká je pravděpodobnost, že úplně nepřipravený uchazeč udělá zkoušku?

 

10. V osudí je 100 lístků označených čísly 1 až 100. S jakou pravděpodobností vytáhneme číslo, které je dělitelné dvěma nebo pěti?

 

11. V bedně je 49 výrobků, z nich je pouze 6 dobrých. Náhodně z nich vytáhneme 6 výrobků. Jaká je pravděpodobnost, že z vytažených výrobků jsou alespoň čtyři dobré?

 

12. Házíme dvěma hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet padlých čísel je 9?

 

13. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací kostkou padne:
a) sudé číslo
b) číslo dělitelné třemi
c) číslo menší než šest?

 

14. V laboratoři je 60 baněk, z nichž je 6 špatně označených. Jaká je pravděpodobnost, že pokud vybereme 5 baněk, budou z nich právě 3 správně označené?

 

15. Jaká je pravděpodobnost, že ve vytvořené trojici, kterou tvoříme z 19 chlapců a 12 dívek, budou:
a) samí chlapci
b) samé dívky
c) 2 chlapci a 1 dívka?

 

16. V bedně s 30 výrobky jsou 3 vadné. Urči pravděpodobnost, že mezi pěti náhodně vybranými výrobky budou nejvíce 2 chybné.

 

17. Janko napsal libovolné číslo od 1 do 20. Jaká je pravděpodobnost, že napsal prvočíslo?

 

18. Zuzka má k dispozici cifry 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaká je pravděpodobnost, že jestliže vytvoří libovolné trojmístné číslo z daných cifer, tak to bude číslo 445?

 

19. Ze 100 párů bot je 5 párů chybných. Kontrolor náhodně vybere 4 páry bot. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň jeden pár bude chybný?

 

20. V osudí se losuje 5 čísel ze 35. Za 3 uhodnuta čísla se vyplácí třetí cena. Jaká je pravděpodobnost, že vyhrajeme třetí cenu, pokud podáme tiket s jednou pěticí čísel?

 

21. V obchodním domě mají 100 televizorů, z toho 85 první a 15 druhé jakosti. Prvních deset kupujících dostalo televizor první jakosti. Jaká je pravděpodobnost, že jedenáctému předvedou televizor druhé jakosti?

 

22. V urně jsou 4 bílé a 3 modré kulky. Náhodně vytáhneme 2 kulky. Jaká je pravděpodobnost, že:
a) obě kulky jsou bílé
b) jedna kulka je bílá a jedna modrá?

 

23. Házíme třemi kostkami.
a) Jaká je pravděpodobnost, že padne součet 9?
b) Jaká je pravděpodobnost, že padne součet 10?
c) Odůvodni, proč při hodu třemi kostkami součet 10 padá častěji než součet 9.

 

24. Ve skladu je 800 součástek, z toho 20 chybných. Jaká je pravděpodobnost, že mezi 9 náhodně vybranými součástkami chybných nebude více než 3?

 

25. Ve třídě je 30 žáků. Sedm z nich nemá domácí úkol. Učitel vyvolá náhodně 6 žáků. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň čtyři z nich vypracovali domácí úkol?

 

26. 4 pánové si odloží v šatně 4 stejné klobouky. Jaká je pravděpodobnost, že při odchodu alespoň jeden z nich dostane zpět svůj klobouk?

 

27. Házíme třikrát kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že poprvé padne sudé číslo, podruhé číslo větší než čtyři a potřetí liché číslo?

 

28. Tři střelci střílejí – každý jednou – na stejný terč. První zasáhne cíl s pravděpodobností 70%, druhý s pravděpodobností 80% a třetí s pravděpodobností 90%. Jaká je pravděpodobnost, že cíl zasáhnou
a) alespoň jednou
b) alespoň dvakrát?

 

29. Pravděpodobnost, že žárovka bude svítit déle než 800 hodin, je 0,2. Na chodbě jsou tři žárovky. Jaká je pravděpodobnost, že po 800 hodinách provozu bude svítit alespoň jedna z nich?

 

30. V sportce se losuje 6 čísel ze 49. Jaká je pravděpodobnost, že vyhrajeme
a) druhou cenu (tipneme 5 čísel správně)
b) třetí cenu (tipneme 4 čísla správně)
pokud jsme tipovali jednu šestici čísel?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ještě zajímat:

- Matematická statistika

- Variace, Permutace, Kombinace

- Kombinatorické výrazy

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv užití obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno.