joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Sbírka úloh: Vektory

 

 

 

 

1. Vypočítej délku dané úsečky a souřadnice jejího středu. Úsečku načrtni v souřadnicové soustavě :

 

Vektory - Příklad 1 - Zadání

 

2. Vypočítej souřadnice vektoru daného dvěma body a urči jeho velikost. Vektor načrtni v souřadnicové soustavě :

 

Vektory - Příklad 2 - Zadání

 

3. Urči souřadnice vektorů –v, 2v, –2,5v a načrtni tyto vektory, jestliže :

 

Vektory - Příklad 3 - Zadání

 

4. Urči, zda jsou dané vektory kolineární (lineárně závislé). Pokud ano, vypočítej k :

 

Vektory - Příklad 4 - Zadání

 

5. Jsou dány vektory u = (–1;5), v = (2,7;3,8), w = (4,2;–6). Urči souřadnice vektorů :

 

Vektory - Příklad 5 - Zadání

 

6. Vypočítej skalární součin vektorů :

 

Vektory - Příklad 6 - Zadání

 

7. Urči velikost úhlu mezi vektory :

 

Vektory - Příklad 7 - Zadání

 

8. Zjisti, zda jsou dané vektory na sebe kolmé :

 

Vektory - Příklad 8 - Zadání

 

9. Jsou dány vektory u = (3;–2), v = (–1;b). Urči parametr b tak, aby platilo :

 

Vektory - Příklad 9 - Zadání

 

10. Najdi vektor u, který je kolmý na vektor v = (3;4) a jehož velikost je 15.

 

11. Dokaž, že trojúhelník ABC, A [16;1;–2], B [–9;1;–2], C [0;1;10], je pravoúhlý. Vypočítej jeho obvod, obsah a velikosti vnitřních úhlů.

 

12. Dané jsou body A [0;1;2], B [1;2;0], C [2;0;1].


a) Dokaž, že body A, B, C tvoří trojúhelník.
b) Vypočítej velikost vnitřního úhlu α.
c) Vypočítej délku těžnice na stranu a a souřadnice těžiště T.
d) Vypočítej obvod trojúhelníku ABC.
e) Vypočítej obsah trojúhelníku ABC.

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ještě zajímat:

- Přímka a rovina

- Vzájemná poloha přímek a rovin

- Kuželosečky

- Matice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv užití obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno.