joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Výsledky: Kužeľosečky - Kružnica, Elipsa, Parabola, Hyperbola

 

 

- Zobraziť výsledok príkladu:


 

 

 

 

 

1.

 

 

Kužeľosečky - Kružnica, Elipsa, Parabola, Hyperbola - Príklad 1 - Výsledky

 

 

2.

 

 

Kužeľosečky - Kružnica, Elipsa, Parabola, Hyperbola - Príklad 2 - Výsledky

 

 

3. ( x – 22 )2 + ( y + 7 )2 = 425

 

4. ( x – 1 )2 + ( y – 1 )2 = 26

 

5. (x^2)/36 + (y^2)/9 = 1

 

6. ( y – 6 )2 = –9 ( x – 4 )

 

7. ((x+1)^2)/16 - ((y-3)^2)/64 = 1

 

8. ((x+1)^2)/16 + ((y-7)^2)/25 = 1

 

9. ( y + 7 )2 = 4 ( x – 3 )

 

10. ((x-1)^2)/5 - ((y+1)^2)/2 = 1

 

11. ( x + 1 )2 + ( y + 2 )2 = 18

 

12. (x^2)/25 + (y^2)/9 = 1

 

13. p1: 3x + 4y – 25 = 0; p2: 4x – 3y – 25 = 0

 

14. p1: x + 4 = 0; p2: 4x + 5y – 19 = 0

 

15. p1: 2x – 3y + 9 = 0; p2: x + y + 2 = 0

 

16. p: x – 3y + 5 = 0

 

17. p1: x – 4y + 5 + odmocnina z 272 = 0; p2: x – 4y + 5 – odmocnina z 272 = 0

 

18. p1: xy + 5 = 0; p2: xy – 5 = 0

 

19. p: 3x – 2y + 11 = 0

 

20. p1: 5x – 2y + 9 = 0; p2: 5x – 2y – 9 = 0

 

21. Hyperbola a kružnica sa navzájom pretínajú v bodoch [ 0 ; 2 ± odmocnina z 48 ] a [ 8 ; 2 ± odmocnina z 48 ].

 

22. Kružnice sa navzájom pretínajú v bodoch [ 9 ; –3 ] a [ 6 ; 6 ].

 

23. ( x – 2 )2 + y2 + ( z + 3 )2 = 1/2

 

24. S [ –6 ; 7 ; –8 ]; r = odmocnina z 249 = 15,78

 

25. Priamka pretína guľovú plochu v bodoch [ 3 ; 1 ; 0 ] a [ 1 ; 3 ; 2 ].

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Vektory

- Vzájomná poloha priamok a rovín

- Priamka a rovina

- Matice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.