joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Sbírka úloh: Slovní úlohy na rovnice a na soustavy rovnic

 

 

 

 

1. Turisté jsou ubytováni ve třech hotelích. V druhém hotelu je ubytovaných o 8 turistů více než v prvním a ve třetím o 14 více než v druhém. Kolik turistů bydlí v každém hotelu, pokud jich je spolu 258?

 

2. Sestry Janka a Danka mají ušetřených spolu 220 Kč. Na výlet si chce Janka vzít pětinu svých úspor a Danka čtvrtinu. Pak budou mít na výletě spolu 50 Kč. Kolik korun má ušetřených Janka a kolik Danka?

 

3. Čitatel zlomku je o 2 menší než jmenovatel. Pokud čitatele tohoto zlomku zmenšíme o 1 a jmenovatele zvětšíme o 3, zlomek se bude rovnat ¼. Urči tento zlomek.

 

4. Tři natěrači mají natřít most. První by práci vykonal za 5 dní, druhý za 6 dnů a třetí za 7,5 dne. Za jak dlouho natřou most, pokud budou pracovat společně?

 

5. V podniku pracuje 1 440 zaměstnanců (mužů i žen). Za nadprůměrné výsledky dostalo prémie 18,75% všech mužů a 22,5% všech žen. Prémiemi bylo dohromady odměněných 20% zaměstnanců. Kolik mužů a kolik žen je zaměstnáno v podniku?

 

6. Ze stanice A vyrazil o desáté hodině osobní vlak rychlostí 55 km/h. O jeden a půl hodiny později oproti němu vyrazil ze stanice B, vzdálené 360 km od stanice A, rychlík rychlostí 130 km/h. O které hodině a jak daleko od stanice A se oba vlaky potkají?

 

7. Délka obdélníka je o 12 cm větší než trojnásobek jeho šířky. Obvod je 104 cm. Jaké rozměry má obdélník?

 

8. Města A a B jsou vzdáleny 42 km. Z města A vyjde chodec rychlostí 6 km/h opačným směrem, než je město B. O ½ h později vyjde z B cyklista za chodcem rychlostí 24 km/h. Za kolik hodin doběhne cyklista chodce a v jaké vzdálenosti od B?

 

9. Na internátě je ubytovaných 51 žáků v patnácti pokojích, z nichž některé jsou 4-místné a ostatní 3-místné. Kolik pokojů je na internátě 4-místních a kolik 3-místních, pokud 2 místa na koleji jsou volné?

 

10. Povrchy dvou kostek, z nichž jedna má hranu o 22 cm delší než druhá, se odlišují o 19272 cm2. Vypočítej délku hran obou kostek.

 

11. Mořská voda obsahuje 5% soli. Kolik kg sladké vody třeba přilít do 40 kg mořské vody, aby se obsah soli snížil na 2% ?

 

12. Vodní nádrž se naplní prvním přítokem za 1 hodinu 10 minut, druhým za 60 minut. Za kolik minut se naplní nádrž do poloviny oběma přítoky, pokud druhý přítok bude otevřen o 12 minut později?

 

13. Jeden traktorista by zoral pole za 15 hodin, druhý traktorista, s výkonnějším strojem, by stejnou práci udělal za 12 hodin. Za jak dlouho udělají práci společně, pokud druhý začne orbu o 2 hodiny později jako první?

 

14. Otec má 48 let, syn 21. Před kolika lety byl otec 10-krát tak starý jako jeho syn?

 

15. Při první cestě autem se spotřebovalo 20% benzínu v nádrži. Při druhé cestě se spotřebovalo 10% benzínu z množství, které zůstalo po první cestě. Po dvou cestách zůstalo v nádrži 9 litrů benzínu. Kolik litrů benzínu bylo na začátku v nádrži?

 

16. Do dílny zakoupili 40 kusů nářadí pro práce na pozemku. Rýče byly po 16 Kč, motyky po 18 Kč. Za nákup zaplatili spolu 690 Kč. Vypočítej, kolik rýčů a kolik motyk zakoupili.

 

17. Polovina žáků 9. ročníku chce studovat na středních průmyslových školách, čtvrtina na odborných učilištích, šestina na gymnáziích a 3 žáci nechtějí dále pokračovat ve studiu. Kolik žáků je ve třídě?

 

18. Vypočítej délku strany čtverce a délky stran obdélníku, který má jednu stranu o 5 cm delší a druhou o 2 cm kratší než je strana čtverce. Obsah obdélníku je o 11 cm2 větší než obsah čtverce.

 

19. Rychlík projde vzdálenost od výchozí po konečnou stanici za 4 h 20 min. Osobní vlak, jehož průměrná rychlost je o 30 km/h menší, projde tuto vzdálenost za 7 h 40 min. Jaká je rychlost rychlíku a jaká osobního vlaku?

 

20. Ve školní jídelně pro 141 strávníků mají zakoupit za 300 Kč moučníky dvojího druhu. Levnější moučníky jsou po 2 Kč a dražší po 2,50 Kč. Kolik moučníků z každého druhu musí koupit?

 

21. Čtverec a obdélník mají stejné obsahy. Délka obdélníka je o 9 větší a šířka o 6 menší než strana čtverce. Vypočítej stranu čtverce.

 

22. Délka pozemku je o 8 m menší než trojnásobek šířky. Pokud zvětšíme šířku o 5% délky a délku zmenšíme o 14% šířky, zvětší se obvod pozemku o 30 m. Jaké jsou rozměry pozemku?

 

23. Součet druhých mocnin dvou za sebou jdoucích přirozených čísel je 1 201. Urči obě čísla.

 

24. Obdélník má obvod 28 cm a úhlopříčku délky 10 cm. Urči rozměry obdélníku.

 

25. Součet čitatele a jmenovatele neznámého zlomku je 49. Poměr tohoto zlomku ke převrácenému zlomku je 9:16. Urči neznámý zlomek.

 

26. Kolik procent povrchu Země by zabral povrch Měsíce, pokud poloměr Země je 6 378 km a poloměr Měsíce je 1 741 km?

 

27. Pravoúhlý trojúhelník, jehož odvěsny jsou v poměru 5:12, má přeponu délky 26 cm. Jaké délky mají jeho odvěsny?

 

28. Přední kolo na voze má obvod 2,1 m, zadní 3,5 m. Jakou délku má dráha, na níž se zadní kolo otočí o 2 000 krát méně než přední kolo?

 

29. Pravoúhlý trojúhelník má přeponu 17 cm. Pokud zmenšíme obě odvěsny o 3 cm, zmenší se přepona o 4 cm. Urči délky odvěsen.

 

30. Který mnohoúhelník má o 42 úhlopříček více než stran?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ještě zajímat:

- Slovní úlohy na nerovnice

- Slovní úlohy na převody jednotek

- Slovní úlohy na matice

- Lineární rovnice a nerovnice

- Soustavy rovnic a nerovnic

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Iracionální rovnice a nerovnice

- Exponenciální rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

- Komplexní čísla a rovnice

- Maticové rovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv užití obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno.