joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Sbírka úloh: Slovní úlohy na nerovnice a na soustavy nerovnic

 

 

 

 

1. Najdi největší celé číslo, které je řešením nerovnice 1,6 - (3,2 - 0,2y) < 5,1.

 

2. Z místa A na břehu řeky vyplavaly turisté na motorové loďce ve směru toku řeky. Rychlost toku řeky je 2 km/h a vlastní rychlost loďky je 18 km/h. Do jaké vzdálenosti od místa A mohou turisté plavat, aby plavba netrvala déle než 3 hodiny?

 

3. Najdi takové přirozené číslo, o kterém platí: Pokud odečteme od tohoto čísla číslo 2 a výsledek vydělíme třemi, dostaneme zlomek, který je menší než číslo 1. Jaké je to číslo?

 

4. Najdi dvoumístné kladné číslo menší než 64, pokud číslice desítek je menší o 3 jako číslice jednotek.

 

5. Tomáš dostal na začátku školního roku pětku. Kolik krát musí nyní dostat po sobě jednotku, aby měl na vysvědčení dvojku?

 

6. Najdi všechna dvojciferná čísla větší než 40 a současně menší než 80, jejichž číslice jednotek je o 4 menší než číslice desítek.

 

7. Pokud turista zvětší svou rychlost o 1 km/h, tak za 4 hodiny projde vzdálenost větší než 20 km. Pokud zmenší rychlost o 1 km/h, tak za 5 hodin projde vzdálenost menší než 20 km. Jakou rychlostí šel turista?

 

8. V dvouciferném čísle je číslice jednotek o 1 menší než číslice desítek. Pokud k tomuto číslu připočteme číslo 7, nové číslo bude větší než 19 a současně menší než 51. Najdi dvouciferná čísla uvedených vlastností.

 

9. Najdi zlomek, o kterém platí: Pokud zmenšíme jmenovatele o 1, rovná se ½, pokud zvětšíme čitatele o 20, dostaneme zlomek, který je větší než 2 a současně menší než 3.

 

10. Kdyby traktorista zoral denně o dva hektary více než plánoval, zoral by za 9 dní více než 84 ha. Kdyby zoral o 1 ha méně než plánoval, zoral by za 12 dní nejvíce 84 ha. Kolik má zorat podle plánu?

 

11. Jedna odvěsna pravoúhlého trojúhelníku je o 2 cm větší než druhá. Jakou musí mít velikost, pokud má být přepona větší než 10 cm?

 

12. Jaké hodnoty může nabývat m, pokud kořeny rovnice m2x2 + 2mx + 1 = 0 mají mít hodnoty z intervalu <3;5> ?

 

13. V nádobě je 8 l 26% roztoku. Kolik procentní roztok musí být v 10 l, aby po jejich smíchání byl výsledný roztok alespoň 50% a nanejvýš 60% ?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ještě zajímat:

- Slovní úlohy na rovnice

- Slovní úlohy na převody jednotek

- Slovní úlohy na matice

- Lineární rovnice a nerovnice

- Soustavy rovnic a nerovnic

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Iracionální rovnice a nerovnice

- Exponenciální rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

- Komplexní čísla a rovnice

- Maticové rovnice

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv užití obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno.