joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Sbírka úloh: Aritmetická posloupnost

 

 

 

 

1. Zjisti, zda je daná posloupnost aritmetická. Pokud ano, vypočítej první člen a diferenci aritmetické posloupnosti a zjisti, zda je rostoucí nebo klesající :

 

Aritmetická posloupnost - Příklad 1 - Zadání

 

2. Vypočítej členy a2, a5 a a7 aritmetické posloupnosti, jestliže znáš :

 

Aritmetická posloupnost - Příklad 2 - Zadání

 

3. Vypočítej součty s5, s12 a s20 aritmetické posloupnosti, jestliže znáš :

 

Aritmetická posloupnost - Příklad 3 - Zadání

 

4. Mezi čísla 12 a 48 jsme vložili několik čísel tak, aby tato čísla spolu s danými čísly tvořili rostoucí konečnou aritmetickou posloupnost. Součet všech vložených čísel aritmetické posloupnosti je 330. Jaká je diference této posloupnosti?

 

5. Mezi čísla 3 a 43 vlož 7 čísel tak, aby vznikla aritmetická posloupnost. Které jsou to čísla?

 

6. Délky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří tři za sebou jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Vypočítej velikosti jeho stran, pokud víš, že :
a) obvod trojúhelníku je 72 cm
b) obsah trojúhelníku je 54 cm2

 

7. Vypočítej součet
a) prvních n po sobě jdoucích lichých čísel
b) prvních n po sobě jdoucích sudých čísel

 

8. Vykopání prvního metra studny stojí 10 Kč. Každý další metr je dražší o 2 Kč. Vyjádři závislost ceny c výkopu studny v závislosti od její hloubky h v metrech.

 

9. V kině s kapacitou 1 656 lidí je v poslední řadě 105 míst k sezení. Kolik řad je v kině, pokud v každém nižším řadě je vždy o 3 sedadla méně než v řadě předchozím?

 

10. Na zkoušku z matematiky si potřebuje student za 14 dní zopakovat 313 stran ze skript. Pokud si první den zopakoval 35 stran a každý další den o 2 strany méně než předchozí den, kolik stran bude muset zvládnout den před zkouškou?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ještě zajímat:

- Posloupnost

- Geometrická posloupnost

- Aplikace posloupnosti, úrokování

- Nekonečné řady

- Limita posloupnosti

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv užití obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno.