joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Sbírka úloh: Slovní úlohy na matice

 

 

 

 

1. Na koupališti je 5500 mužů, žen a dětí. Žen je dvakrát tolik jako mužů a dětí čtyřikrát tolik jako žen. Kolik mužů, žen a dětí je na koupališti?

 

2. Pokud jednu stranu trojúhelníku zvětšíme o 11 cm a druhou stranu o tolik zmenšíme, dostaneme rovnostranný trojúhelník. Pokud první stranu vynásobíme čtyřmi, je o 10 cm větší než trojnásobek třetí strany. Zjisti jak velké jsou strany trojúhelníku.

 

3. Pokud se jeden rozměr kvádru zvětší o 1 cm, povrch kvádru se zvětší o 54 cm2. Pokud se druhý rozměr kvádru zvětší o 2 cm, povrch kvádru se zvětší o 96 cm2. Pokud třetí rozměr kvádru zvětšíme o 3 cm, jeho povrch se zvětší o 126 cm2. Urči rozměry kvádru. Úlohu řeš v obecném případě.

 

4. Čtyřmístné číslo má ciferný součet 20. Součet jeho posledních dvou cifer se rovná druhé cifre zvětšené o 5, součet krajních cifer se rovná druhé cifre zmenšené o 3. Pokud cifry tohoto čísla napíšeme v opačném pořadí, číslo se zvětší o 2 178. Najdi toto číslo.

 

5. Mosazný válec má hmotnost 6,297 kg a objem 750 cm3. Kolik kg mědi a kolik kg zinku obsahuje? (Hustota mědi je 8 900 kg/m3 a hustota zinku je 7 100 kg/m3.)

 

6. Přidáním 30 kg čistého cínu máme připravit bronzovou slitinu A s obsahem 75% mědi a 25% cínu. K dispozici máme bronzovou slitinu B s 85% mědi a 15% cínu. Kolik kg slitiny B musíme použít? Kolik kg slitiny A získáme?

 

7. Ve dvou nádobách je voda různé teploty. Smícháme-li 240 g vody z první nádoby s 260 g vody z druhé nádoby, bude výsledná teplota vody 52°C. Jestliže smícháme 180 g vody z první a 120 g vody z druhé nádoby, bude výsledná teplota vody 46°C. Jakou teplotu má voda v nádobách?

 

8. Kolik gramů 80% roztoku a kolik gramů 54% roztoku je třeba k vytvoření 100 gramů 60% roztoku? (% chápej jako hmotnostní)

 

9. Kolik litrů 30% roztoku a kolik litrů 50% roztoku je třeba smíchat, abychom dostali 25 litrů 42% roztoku? (% chápej jako objemové, navíc předpokládej aditivnost objemů)

 

10. Kyselina sírová se skládá z vodíku, síry a kyslíku, přičemž poměr hmotnosti vodíku a síry je 1:16 a poměr hmotnosti kyslíku a síry je 2:1. Kolik každého prvku obsahuje 1323 g kyseliny?

 

11. Kolik kg železa a kolik kg síry obsahuje 100 kg FeS, jsou-li relativní atomové hmotnosti železa 56 a síry 32?

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ještě zajímat:

- Slovní úlohy na rovnice

- Slovní úlohy na nerovnice

- Slovní úlohy na převody jednotek

- Základní operace s maticemi

- Inverzní matice

- Hodnost matice

- Determinant matice

- Maticové rovnice

- Soustavy rovnic řešené maticemi

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv užití obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno.