joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Sbírka úloh: Lineární funkce

 

 

 

 

1. Nakresli graf lineární funkce a urči vlastnosti funkce :
(definiční obor funkce, obor hodnot funkce, funkce je/není prostá, je/není spojitá, sudá/lichá funkce, je/není periodická, neohraničená/ohraničená zdola/shora, souřadnice průsečíků se souřadnicovými osami, lokální minimum, lokální maximum, rostoucí/klesající funkce)

 

Lineární funkce - Příklad 1 - Zadání

 

2. Najdi předpis pro lineární funkci a nakresli graf funkce, která prochází body :

 

Lineární funkce - Příklad 2 - Zadání

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ještě zajímat:

- Lineární rovnice a nerovnice

- Lineární lomená funkce

- Kvadratická funkce

- Mocninná a Odmocninná funkce

- Exponenciální funkce

- Logaritmická funkce

- Goniometrické funkce

- Inverzní funkce

- Limita funkce

- Derivace funkce

- Neurčitý Integrál funkce

- Určitý Integrál funkce

- Průběh funkce

- Definiční obor funkce

- Sudost a lichost funkce

- Spojitost funkce

- Lokální extrémy funkce

- Monotónnost funkce

- Konvexnost a konkávnost funkce

- Graf funkce

- Průsečíky grafu funkce s osami

- Asymptoty grafu funkce

- Tečna a normála ke grafu funkce

 

 
joomla templateinternet security reviews
CZIN.eu

Copyright © 2012-2021 priklady.com - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv užití obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno.